Dak versterkt samenwerking met Jeugdformaat

23-06-16

Kansen voor álle kinderen!

Op 31 mei jl. verlengden Dak kindercentra en Jeugdformaat hun samenwerking. De komende periode gaan beide organisaties meer bekendheid geven aan hun gecombineerde kinderopvang.

Het samenwerkingsverband met Jeugdformaat is in 2014 gestart en geldt niet alleen als een ‘good practice’ binnen de regio Den Haag, maar is ook landelijk gezien een lichtend voorbeeld van passende kinderopvang. Het recept is simpel; het effect verbluffend. Geef kinderen die hulp krijgen bij Jeugdformaat een plek in de kinderopvang van Dak kindercentra en zorg voor goede begeleiding en extra ondersteuning door ambulante medewerkers van Jeugdformaat. Zo kunnen deze kinderen meedoen in het alledaagse leven in hun eigen woonomgeving en kunnen zij leren van andere kinderen, waardoor zij zich beter ontwikkelen. Een van de effecten van de samenwerking is dat de geboden zorgtrajecten minder intensief en ook korter zijn.

Goed voor iedereen

Ook voor kinderen die de reguliere kinderopvang van Dak kindercentra bezoeken, lijkt deze gecombineerde opvang positief uit te pakken. Medewerkers merken dat de interactie met Jeugdformaatkinderen leidt tot sterkere sociale vaardigheden. Bovendien ervaren de pedagogisch medewerkers van Dak en Jeugdformaat de onderlinge uitwisseling van elkaars expertise als een waardevolle toevoeging aan hun kennis en vaardigheden. Met andere woorden: deze samenwerking draagt ook bij aan hún ontwikkeling. En last but not least: voor veel ouders van Jeugdformaatkinderen zorgt de samenwerking voor meer rust en balans in hun gezinnen. De kinderen hoeven immers niet meer ver te reizen naar de specialistische opvang, maar gaan gewoon in de eigen wijk naar het kinderdagverblijf.

Kennismaken

Om nog meer kinderen te laten profiteren van deze gezamenlijke aanpak gaan Dak kindercentra en Jeugdformaat de komende periode op zoek naar nieuwe kansen om meer bekendheid te geven aan de gecombineerde opvang. Een eerste idee om dit te bereiken is door kennismakingsbijeenkomsten te organiseren voor medewerkers van beide organisaties.

Veelbelovende aanpak

Ook met de gemeente Den Haag gaan Jeugdformaat en Dak kindercentra intensiever het gesprek aan. Een van de positieve effecten van gecombineerde kinderopvang is immers dat de kosten van de jeugdhulpverlening op langere termijn fors lager kunnen uitvallen. De gemeente erkent dit en staat open voor verdere verkenning en uitbreiding van deze veelbelovende aanpak*, die overigens geheel in lijn is met het landelijke beleid van ‘Passend onderwijs’ dat sinds augustus 2014 op alle Nederlandse basisscholen wordt gevoerd.


* Rapport in opdracht van gemeente Den Haag: ‘Nieuwe vorm jeugdhulp: passende kinderopvang als effectief alternatief’ – Andersson Elffers Felix, 2016.