Dak kindercentra zet geen stints meer in

02-10-18

Vanaf dinsdag 2 oktober zijn de stints, de elektrische ‘bolderwagens’ die ook bij Dak kindercentra in gebruik waren, voorlopig niet meer toegestaan op de openbare weg. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dit besluit uit voorzorg genomen op grond van de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de stint. Dak kindercentra zal de stints tot nader order niet meer inzetten voor het vervoeren van kinderen. Op iedere locatie worden vanaf vandaag alternatieve vervoersmogelijkheden ingezet. Deze zijn afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden op de locatie. Bij de keuze voor alternatieven staat de veiligheid van de kinderen voorop.

Wat hieraan vooraf ging
Bij het zeer tragische ongeval op 20 september jl. in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen en twee ernstig gewonden vielen, was een stint betrokken. Het onderzoek naar de toedracht van dit ongeval loopt nog. Daarnaast voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoek uit naar de stints. Dak kindercentra besloot eerder, hangende de uitkomsten van het onderzoek, met de stint te blijven rijden, zolang ouders en kinderen dat een goede keuze bleven vinden. Daar voerden we op onze locaties gesprekken over. En we hielden de berichtgeving nauwlettend in de gaten.
De organisatie die de stints leverde, besloot alle 3500 stints in Nederland op korte termijn te onderzoeken; inmiddels is dat onderzoek ook bij een aantal stints van Dak uitgevoerd. De stint-organisatie bood ook een intensivering van het trainingsaanbod aan, waar Dak zich voor aangemeld heeft. 
Dak heeft ook zelf diverse maatregelen genomen. Zo zijn inmiddels 9 van onze 14 stints onderzocht: 6 daarvan door onze afdeling facilitaire zaken, samen met een medewerker die gebruik maakte van de stint - aan de hand van een door de fabrikant geleverde checklist - en 3 door Stint zelf.
Daarnaast faciliteerden we medewerkers om, desgewenst, samen extra te oefenen met de stint en ervaringen uit te wisselen. Ook op hen heeft het ongeluk immers enorme indruk gemaakt. Nu de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint van de Inspectie Leefomgeving en Transport op potentiële veiligheidsrisico’s wijzen, volgen wij het besluit de stint voorlopig niet te gebruiken.
                                                                                                    
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de unitmanager van uw locatie.