Rekentool

Rekentool 2019

De Dak Rekentool geeft een indicatie van de eigen bijdrage in 2019. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag die je ontvangt al van het resultaat af is gehaald. Het resultaat geeft het bedrag weer dat je zelf bekostigt. Aan berekeningen met de Dak Rekentool kunnen geen rechten worden ontleend. 

Voor de dagopvang bij Anne Dak Koningin Emmakade, de peuteropvang en de flexibele opvang gelden andere tarieven. Neem hiervoor contact op met het team Klantadvies via 070 750 21 10.

Bereken je netto kosten voor 2019

Stap 1: Algemene gegevens

Het toetsingsinkomen is alles wat je aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.
Vanaf 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal werkuren van de ouder die het minst aantal uren werkt. Ouders hebben dan bij dagopvang recht op toeslag voor 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Voor de schoolgaande kinderen kunnen ouders 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner declareren. Over de uren die boven de norm uitkomen, ontvang je geen kinderopvangtoeslag.
Vanaf 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal werkuren van de ouder die het minst aantal uren werkt. Ouders hebben dan bij dagopvang recht op toeslag voor 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Voor de schoolgaande kinderen kunnen ouders 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner declareren. Over de uren die boven de norm uitkomen, ontvang je geen kinderopvangtoeslag.

Je kan voor maximaal het volgende aantal kinderopvangtoeslag krijgen:
- dagopvang: 0 uur per kind per maand
- buitenschoolse opvang: 0 uur per kind per maand

Stap 2: Opvanggegevens

Kind 1

Kind nummer 1 is het kind met de meeste kinderopvanguren. Kind nummer 2 is het kind dat daarna de meeste opvanguren heeft, etc.
Ik heb nog een kind
Bereken
Per maand Totaal Opvangkosten Kinderopvangtoeslag
Kind 1 €0,00 €0,00 -€0,00
Netto kosten €0,00 €0,00 -€0,00

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De berekeningen zijn opgesteld op basis van gegevens van de klant, de juistheid van de aangeleverde gegevens is niet geverifieerd.