Rechtstreekse uitbetaling kinderopvangtoeslag

Betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch.

Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling? Als je de volgende wijzigingen doorgeeft, dan stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch:

  • het stoppen van de kinderopvangtoeslag
  • de verandering van dagopvang in naschoolse opvang
  • het stoppen van de opvang op een locatie
  • de start van (extra) opvang bij een andere kinderopvanginstelling

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als je de volgende wijzigingen doorgeeft:

  • de opvanguren
  • de uurprijs

Wat moet je doen? Wil je dat de kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan ons wordt uitbetaald? Ga dan na of de rechtstreekse uitbetaling aan ons is gestopt. Dit kun je controleren door na 24 uur opnieuw in te loggen in Mijn toeslagen. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als je de wijziging 'Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang' ziet staan. Onder ‘Administratie’ kun je doorgeven dat je de kinderopvangtoeslag weer aan ons wilt laten uitbetalen.