Actievoorwaarden

 • De actie wordt georganiseerd door Dak kindercentra, Noordwal 10, Den Haag.
 • De actie geldt voor bestaande klanten van Dak kindercentra die werkloos zijn geworden en geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag (je hebt na ontslag nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag).
 • Om in aanmerking te komen voor het actietarief stuur je een kopie van je UWV-verklaring op naar het team Klantadvies (klantadvies@dakkindercentra.nl).
 • Het actietarief gaat pas in als het team Klantadvies dit aan je bevestigt.
 • Het actietarief geldt niet met terugwerkende kracht.
 • Dak kindercentra stelt zich flexibel op in deze regeling en verwacht dit ook van jou. Indien je weer een baan gevonden hebt, stellen wij alles in werking om de gewenste opvangdagen te plannen.
 • Dak kindercentra kan op elk moment - zonder opgaaf van redenen en eenzijdig - de actie voortijdig beĆ«indigen.
 • Het team Klantadvies bespreekt in overleg met jou de beschikbare dagen. Het kan dat je kind (tijdelijk) verhuist naar een andere dag of naar een andere locatie bij jou in de buurt. Dit laatste is niet wenselijk en zullen we daarom altijd proberen te voorkomen.
 • Ben je werkzoekend en besluit je als zelfstandig ondernemer verder te gaan? Dan geldt het actietarief werkzoekenden niet.
 • Heb je weer werk gevonden, start je alsnog als zelfstandig ondernemer of ga je studeren? Dan ben je verplicht dit direct, doch uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden, te melden aan het team Klantadvies. Indien blijkt dat je dit niet direct gemeld hebt, brengen we het resterende uurtarief alsnog in rekening.
 • Dak kindercentra komt je maximaal zes maanden tegemoet. Heb je na deze periode nog geen nieuwe baan gevonden, dan stopt de regeling. Het team Klantadvies bespreekt vervolgens met je welke mogelijkheden er zijn.
 • Op deze actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Eventuele klachten over deze actie kun je telefonisch kenbaar maken via 070 750 21 10. Of schriftelijk via Dak kindercentra, Antwoordnummer 10930, 2501 WB Den Haag.