Vaste gezichten

Professioneel team

Een bekend gezicht is belangrijk voor jonge kinderen. Dat voelt veilig en vertrouwd. Dagelijks is er een gediplomeerde kracht en een assistent op de groep aanwezig. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Dak kindercentra en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden.

Groepen & Groepsgrootte

Wij houden rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw. Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Terug