Vaste gezichten

Professioneel team

Dagelijks is er een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de kinderopvang locaties. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Dak kindercentra en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden.

Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor jonge kinderen. Dat voelt veilig en vertrouwd. Het is ook goed dat je kind iedere dag zoveel mogelijk dezelfde kinderen om zich heen heeft. Vriendjes en vriendinnetjes maken is superbelangrijk! Daarom adviseren wij om je kindje minimaal 2 dagen in de week te brengen. Kinderen hebben namelijk een natuurlijke hechtingsdrang. En regelmatig bekende gezichten zien zorgt ervoor dat ze die behoefte kunnen vervullen. Wist je trouwens dat hechten ook heel belangrijk is voor de ontwikkeling? Veilige gehechtheid heeft positieve gevolgen voor sociale relaties, voor de stemming, het gevoel geaccepteerd te worden en voor de zelfstandigheid van het jonge kind. Daarbij geeft veilige gehechtheid een positieve zelfwaardering.

Soorten groepen

Er zijn babygroepen (van 0-2 jaar), peutergroepen (van 2-4 jaar) en ‘verticale’ groepen waar kinderen van 0-4 jaar bij elkaar in de groep zitten. Bij Dak kindercentra geloven we niet in één ideale groepsvorm voor iedereen. Het is maar net waar jij en je kindje zich het prettigst bij voelen. Heeft het broertjes en zusjes? Dan zal je baby zich zeker ook prima thuis voelen in een groep met oudere kinderen. De keuze is aan jullie. Maar let op: per kindercentrum kan het aanbod verschillen.

Groepsgrootte

Ook houden wij rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw van de groep en een maximum aantal kinderen per dag, zoals de Wet Kinderopvang voorschrijft. Specifieke informatie over de groepsopbouw vind je op de betreffende centrumpagina. Bij het doorstromen naar volgende groepen letten wij ook op de ontwikkeling van je kind en de beschikbare plaatsen. Zo zorgen we ervoor dat jouw zoon of dochter zich thuis blijft voelen in de groep.

Bij de inzet van het personeel houden wij ons aan de pedagogisch medewerker-kind-ratio
(zie ministerie van SZW: http://1ratio.nl). Klanten kunnen op het online ouderportaal ‘Mijn Dak’ bekijken hoe de ondersteuning van het personeel op de groep van hun kind is als er slechts één beroepskracht aanwezig is. Hier vind je ook de maximale groepsgrootte en leeftijdsopbouw van de groep.