Spelregels bij het 49 en 48 weken pakket

Wanneer je kiest voor opvang gedurende 49 of 48 weken per jaar dan horen er een paar spelregels bij:

  • Je kunt zelf bepalen wanneer je je vakantieweken opneemt, los of aaneengesloten.
  • Je geeft in het ouderportal door wanneer jouw kind niet aanwezig is door hem/haar af te melden voor bepaalde dagen. Gelieve dit 3 weken van tevoren aan te geven i.v.m. het activiteitenaanbod. Deze uren worden vervolgens afgeboekt van de af te melden contracturen. Als deze gebruikt zijn, staan de uren aan het einde van het jaar op 0. Staan er aan het einde van het jaar toch nog uren in, dan ontvang je hier een eindafrekening voor. Zodra de af te melden contracturen op 0 staan, ga je afwezigheidstegoed opbouwen. Als je je kind een dag afwezig meldt, ontvang je hier afwezigheidstegoed voor (10,5 uur per dag). Deze uren kun je vervolgens op een ander moment weer inzetten.
  • Je geeft de keuze van je opvangvorm door via klantadvies@dakkindercentra.nl of 070 750 21 10.
  • Je kunt 1 keer per jaar je opvangvorm wijzigen.

N.B. Welk pakket het voordeligst voor jou is, hangt af van het aantal dagen dat je afneemt en je inkomen. Dit kan dus per huishouden verschillen. Maak gebruik van de Dak Rekentool om dit te berekenen of neem contact op met het team Klantadvies via klantadvies@dakkindercentra.nl of 070 750 21 10.