6 pedagogische vaardigheden

1. Reageren op kinderen

Wij leren kinderen beter kennen door heel bewust naar hen te kijken en te luisteren. Onze medewerkers zijn betrokken bij alles wat een kind meemaakt en reageren op hun signalen. Doordat we dat ook laten merken, voelt een kind zich gezien en begrepen. Wij genieten van die momenten waarop we zien dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Omdat we weten dat kinderen zich dan fijn voelen en nieuwe ervaringen op kunnen doen.

2. Zelf doen

Kinderen leren door elkaar na te doen, peuters kunnen er al heel stellig in zijn: ‘Ik wil het zelf doen!’ Het is prachtig om waar te nemen dat kinderen die zelfvertrouwen hebben, het gevoel hebben dat ze al heel veel kunnen. Wij geven kinderen de ruimte om iets te proberen en hun eigen keuzes te maken. De trots die het kind uitstraalt omdat hij het vertrouwen heeft gekregen om weer een stap te zetten, daar genieten wij van.

3. Gewoonten en regels

Wij beseffen iedere dag dat wij, net als ouders, een voorbeeld zijn voor kinderen. Wij zijn duidelijk en geven structuur aan de dag. Op deze manier weten kinderen waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. De regels van de groep en de vaste gebruiken, geven het kind houvast. De buitenschoolse opvang, die in het teken staat van vrije tijd en ontspanning, vullen we samen met de kinderen in. Zij denken mee over activiteiten en de groepsregels. 

4. Praten en uitleggen

Het is fijn voor kinderen om te weten wat er gaat gebeuren. Onze medewerkers vertellen daarom altijd wat zij gaan doen of wat zij zien. Ook door aan iedere handeling woorden te geven, leren kinderen nieuwe woorden. Het is voor ons heel logisch om op ooghoogte met kinderen te praten, zodat zij niet alleen horen wat we zeggen, maar ook ons gezicht zien en we samen echt contact kunnen maken. Zo merken we direct of we elkaar begrijpen en welke emotie hierbij zichtbaar wordt.

5. Spelenderwijs leren

Wij vinden het belangrijk om verschillende activiteiten aan te bieden. Het ene kind houdt van zingen en het andere juist van uitdaging in sport en spel. Een rijkdom aan mogelijkheden om uit te kiezen en vooral ook nieuwe dingen te ontdekken. Achter iedere activiteit zit een stimulans voor het kind. Door te dansen of te springen op muziek stimuleren we bijvoorbeeld de ontwikkeling van de motoriek en door het maken van een verfschilderij de creativiteit. Op een aantal kinderdagopvanggroepen wordt gewerkt met een voorschoolprogramma, een manier om de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs extra te stimuleren. Ook hierbij staat het plezier voorop. 

6. Samen doen en samen leven

Kinderen zijn nieuwsgierig naar elkaar. In de groep kunnen ze oefenen om met respect om te gaan met anderen, voor zichzelf op te komen en te delen. Samen met ouders staan wij aan het begin van de sociale ontwikkeling van een kind. Onze medewerkers begeleiden de kinderen in de groep en betrekken kinderen bij elkaar, ook op momenten dat het even niet vanzelf gaat. Zo leren kinderen dat ze soms even moeten wachten op een ander of hoe ze het kunnen vragen als ze met een ander kind willen spelen.

Terug