Vaste gezichten

Professioneel team

Dagelijks is er een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de locaties. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Dak kindercentra en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden.

Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor kinderen. Dat voelt veilig en vertrouwd. Het is ook goed dat je kind iedere dag zoveel mogelijk dezelfde kinderen om zich heen heeft. Vriendjes en vriendinnetjes maken is superbelangrijk! Daarom adviseren wij om je zoon of dochter minimaal 2 middagen in de week naar de BSO te laten gaan. Kinderen hebben namelijk een natuurlijke hechtingsdrang. En regelmatig bekende gezichten zien zorgt ervoor dat ze die behoefte kunnen vervullen. Veilige gehechtheid heeft positieve gevolgen voor sociale relaties, voor de stemming, het gevoel geaccepteerd te worden en voor de zelfstandigheid. Daarbij geeft veilige gehechtheid een positieve zelfwaardering.

Soorten groepen

Er zijn BSO’s met aparte groepen voor de jongsten (van 4-7 jaar) en de oudere kinderen (van 7-13 jaar), maar op veel locaties zitten alle kinderen bij elkaar. Soms zijn er eigen stamgroepen waarmee de middag wordt gestart. Na een gezamenlijk ‘uitpufmoment’ (Hoe was het op school? Heb je nog iets leuks meegemaakt?) en een hapje en drankje, kunnen de kids dan lekker hun eigen gang gaan en eventueel uitzwerven naar andere ruimten en deelnemen aan de activiteiten.

Groepsgrootte

Bij de inzet van het personeel houden wij ons aan de pedagogisch medewerker-kind-ratio (zie ministerie van SZW: http://1ratio.nl). Klanten kunnen op het online ouderportal ‘Mijn Dak’ bekijken hoe de ondersteuning van het personeel op de groep van hun kind is als er slechts één beroepskracht aanwezig is. Hier vind je ook de maximale groepsgrootte en leeftijdsopbouw van de groep.

Terug