Samenwerken: school en wijk

Nieuwe werelden, nieuwe mensen

Naast thuis, school en de sportclub, vervult ook de BSO een belangrijke rol in de wereld van een kind. De BSO is dan ook geen eiland en daarom zoeken we zoveel mogelijk verbinding met die buitenwereld. We gaan erop uit, bezoeken een buurthuis, of maken gebruik van de sportfaciliteiten die naast een kindercentrum liggen.
Maar we laten de buitenwereld ook over de drempel van het kindercentrum komen. We nemen materialen van buiten mee naar binnen en nodigen bijvoorbeeld ouders uit om iets te komen vertellen over een bijzonder beroep. Samenwerken doen we dus volop! Met sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen. De kinderen kunnen zo deelnemen aan een grotere variëteit aan activiteiten en leren door de verhalen nieuwe werelden en nieuwe mensen kennen.

Afstemming met school

Ook werken we natuurlijk samen met veel verschillende scholen, die allemaal hun eigen visie hebben. We streven in die samenwerking voortdurend naar afstemming. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld tussen de leerkrachten van de school en onze medewerkers. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. Voor jou als ouder is het prettig om één aanspreekpunt te hebben. Voor je kind(eren) is het belangrijk dat het overgangsmoment tussen school en buitenschoolse opvang soepel verloopt, met bekende leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In een aantal wijken wordt nog intensiever samengewerkt tussen opvang en school, bijvoorbeeld in een brede buurtschool of een Integraal Kind Centrum.

Klik hier voor de lijst met samenwerkende basisscholen.

Terug