Onze Kwaliteit

Onze pedagogische visie

Pedagogiek betekent het bestuderen van de opvoeding en de ontwikkelingsfasen van kinderen. Onze medewerkers werken volgens 6 pedagogische vaardigheden die voor de ontwikkeling van jouw kind van grote waarde zijn:
1. Reageren op kinderen
2. Zelf doen
3. Gewoonten en regels
4. Praten en uitleggen
5. Spelenderwijs leren
6. Samen doen en samen leven 

Wil je meer weten over onze visie op de ontwikkeling van kinderen? In ons interactieve pedagogisch beleidsplan ‘Ruimte voor ontwikkeling’ (pdf) lees je er alles over.

Hygiëne

Spelen doen we zoveel mogelijk. Binnen en - als het weer het toelaat - vooral ook buiten. Klimmen, springen en rennen, kinderen worden er blij en zelfstandig van. Maar van buitenspelen kun je ook vies worden. Daarom wassen we altijd onze handen als we weer naar binnen gaan. Helemaal voor het eten. “Knoeien doet groeien”, is ons motto. Kinderen moeten toch in alle vrijheid de wereld om hen heen kunnen ontdekken? Maar het moet natuurlijk niet al te gek worden! Daarom letten wij altijd op dat het niet een te grote kliederboel wordt. Kortom: wij geven alle ruimte, maar stellen wel duidelijke grenzen.

Veiligheid

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Dit betekent dat er altijd een volwassene in de buurt is die kan meekijken of meeluisteren in de groep. Onze ruimtes zijn zo transparant mogelijk ingericht om goed zicht te kunnen houden op wat er gebeurt.

Belangrijk voor jou om te weten is dat onze kindercentra aan de strengste voorschriften voldoen en elk jaar een "Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid" uitvoeren om eventuele knelpunten op te sporen en op te lossen. Maar ook de brandweer en de GGD voeren regelmatig inspecties uit. Daarnaast houdt een speciaal team van opgeleide medewerkers onze kindercentra gedurende het hele jaar nauwlettend in de gaten.

Gezonde voeding

Bij Dak kindercentra zijn vers fruit en verantwoorde tussendoortjes bij de tarieven inbegrepen. Ook houden wij rekening met principiële of religieuze wensen voor bepaalde voeding. En als je kind ergens allergisch voor is, overleggen de pedagogisch medewerkers de alternatieven met je.

Gezonde voeding is voor kinderen heel belangrijk. We laten je kind kennismaken met verschillende soorten fruit en groente. Proeven, voelen en ruiken stimuleren een kind om iets nieuws te proberen. Als de kinderen wat groter zijn, voeren we gesprekken over wat gezond is en wat minder goed voor je is. We laten de kinderen hierin ook zelf met ideeën komen en zelf benoemen wat wel en niet gezond is. Ook stimuleren we kinderen bijvoorbeeld hun handen te wassen voor het eten en we brengen ze bij hoe je op een hygiënische manier eten klaarmaakt. Onze medewerkers geven hierbij het goede voorbeeld.

Kwaliteitscontrole

Alle locaties van Dak kindercentra voldoen aan de hoogste overheidseisen en –richtlijnen en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dagelijks is er een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de locaties. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Dak kindercentra en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden. In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle gegevens van kinderopvangcentra, buitenschoolse opvangcentra en opvang door gastouder(bureaus) die aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoen. Wettelijk gezien zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van kinderopvang en het toezicht hierop. Kinderopvangcentra ondergaan dan ook een strenge kwaliteitscontrole alvorens zij in het LRK worden opgenomen. Kinderopvangcentra die niet vermeld staan in dit register, voldoen mogelijk niet aan de veiligheidseisen omtrent kinderopvang.

Dak kindercentra hecht veel waarde aan uitstekende pedagogische kwaliteit. Het NCKO (Nederlands Consortium voor Kinderopvang Onderzoek) ontwikkelde een meetinstrument om deze kwaliteit te meten. Dak kindercentra is de eerste kinderopvangorganisatie in de regio Haaglanden die het meetinstrument inzette om een meting (inventarisatie van de pedagogische kwaliteit) uit te voeren op alle buitenschoolse opvanggroepen.