Communicatie

Met jou en je partner

Het is heerlijk om naar huis te gaan met een kind dat overstroomt van de verhalen. Als je weet waar die verhalen door zijn gevormd, kun je als ouder meepraten met wat het vertelt. Het is daarom belangrijk om bij het brengen en halen de tijd te nemen om uit te wisselen wat je kind bezighoudt. Ouders kunnen zo heel betrokken blijven bij wat hun kind meemaakt. Op de website en in de nieuwsbrieven lees je over onze activiteiten en waarom wij deze zo waardevol vinden voor de ontwikkeling van kinderen. Naast de communicatie tussen ouders en medewerkers tijdens het brengen en halen, is er een jaarlijks oudergesprek. In dit gesprek nemen we de tijd om samen terug en vooruit te kijken.

Met je zoon of dochter

Om een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, communiceren de pedagogisch medewerkers in begrijpelijke taal, op ooghoogte van de kinderen en spreken zij hen consequent aan op hun gedrag. Daarbij luisteren zij niet alleen naar de verbale signalen, maar kijken zij ook naar de non-verbale signalen. De pedagogisch medewerkers zeggen wat zij doen en door voorbeeldgedrag te tonen, inspireren zij de kinderen en dragen zij normen en waarden over.

Terug