Inschrijving & plaatsing

Inschrijven

Je kunt je kind direct inschrijven of eerst voor meer informatie contact opnemen met het team Klantadvies via 070 750 21 10 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur) of per e-mail:  klantadvies@dakkindercentra.nl. Inschrijven is kosteloos en kan op de volgende manieren:

 • Via de website. Hier vind je een inschrijfformulier om online in te schrijven.
 • Telefonisch. Een medewerker van de afdeling Klantadvies (070 750 21 10) plaatst jouw kind op de wachtlijst en informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.
 • Via het informatiepakket. Dit kun je hier online of telefonisch opvragen. Bij dit pakket zit een aanmeldingsformulier.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze met betrekking tot plaatsing en eventuele wachtlijsten. De bevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

Plaatsing & voorrang

Of er direct plek is verschilt per locatie en of je flexibel kunt zijn in de gewenste opvangdagen. Daarom raden we aan je kind zo snel mogelijk in te schrijven. Zo heb je een grotere kans dat je kind straks daadwerkelijk bij ons terecht kan op de door jou gewenste locatie. Soms komt je inschrijving op een wachtlijst. Zodra wij je een plaats voor de gewenste opvangdagen kunnen aanbieden (of een deel daarvan), nemen wij contact met je op. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Bestaande klanten hebben bij Dak kindercentra voorrang bij: 
  • uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatst kind
  • tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin
  • kinderen die van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang doorstromen
  • verhuizing naar een ander centrum van Dak
 • Inschrijvingen voor twee of meer dagen opvang per week hebben voorrang op inschrijvingen voor slechts één dag per week.
 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor. Zonder medewerkers kunnen we nu eenmaal geen kinderen opvangen.

Terug