Mediawijsheid, wat is dat eigenlijk?

Het zelfstandig en wijs kunnen omgaan met media, dat noemen we mediawijsheid.
En hoe krijgt een kind die mediawijsheid? Door media-opvoeding!

Onder media-opvoeding valt alles wat je als opvoeder (als ouder en als pedagogisch medewerker) doet om een kind te begeleiden, zodat het kind zelfstandig en wijs om kan gaan met media.
Als opvoeders hebben we een belangrijke ondersteunende rol als begeleider van kinderen met als doel: competente, zelfstandige, bewuste en mediawijze kinderen.

Hieronder vind je veel handige bronnen die je helpen bij het begeleiden van je kind.

Ook vertellen we je graag wat meer over ons nieuwe Mediabeleid, dat in 2024 zal worden uitgerold.

Mediabeleid DAK kindercentra

De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt en onderzoek gedaan om tot een mediabeleid te komen voor DAK kindercentra.


Bij DAK kindercentra vinden we het belangrijk om:

  • kinderen de mogelijkheid te geven om ervaring op te doen met en plezier te hebben van digitale media
  • kinderen het vertrouwen te geven om veilig en zelfstandig digitale media te gebruiken en te ontdekken
  • de vaardigheden te ontwikkelen die kinderen nodig hebben om op een zelfstandige, veilige, evenwichtige en sociale manier media te gebruiken en te ontdekken
  • een positief groepsklimaat en groepsdynamiek via gebruik van media te stimuleren

 

We gaan hierbij uit van de belangrijkste onderdelen van media-opvoeding (bron: Mediadiamant):

 

  • Plezier – genieten van de vele mogelijkheden
  • Veilig – voorkomen van risico’s
  • Samen – het begeleiden van individuele kinderen en kansen grijpen voor de groep
  • Inhoud – informatie over welke media geschikt zijn voor kinderen
  • Balans – bewuste keuzes maken voor digitale media (momenten met en zonder)

 

In het beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen media-opvoeding op het kinderdagverblijf en media-opvoeding op de BSO.
Zo sluiten we aan op de media-ontwikkeling van de kinderen van verschillende leeftijden.

In 2024 zullen we ons Mediabeleid aan je presenteren. Ook beginnen we dan met de uitrol ervan bij alle locaties.
We doen de media-opvoeding graag samen met jou en zien je graag tijdens een van de vele ouderavonden die we gaan organiseren rond dit thema!

Er is veel beschikbaar om jou als ouder te ondersteunen bij de media-opvoeding van je kind!

Hieronder vind je een aantal handige hulpmiddelen en bronnen.
Heb je vragen? Dan kan je deze stellen aan de pedagogisch medewerkers of unitmanager van jouw locatie.

Kinderen van 2 tot 4 jaar

Leuke websites met filmpjes zijn zappelin.nl en schooltv.nl.

Tips over leuke, leerzame en creatieve apps vind je bij mediasmarties.

Samen lezen kun je online via bibliotheek.nl.

Samen luisteren kan via kinderpodcasts.nl.

Op kijkwijzer.nl en op pegi.info kun je vinden welke films en welke games geschikt zijn
voor welke leeftijd.

Zeker voor je jonge kind is het goed om niet te lang achter elkaar met schermen bezig te zijn.
‘Tijd’ is vaak nog een lastig begrip. Een duidelijk moment afspreken wanneer je kind weer wat anders gaat doen, werkt dan beter:
bijvoorbeeld ‘na het tweede filmpje’ of ‘na dit rondje’.

Kinderen van 5 tot 13 jaar

Een leuke site voor kinderen tussen 4 en de 12 jaar is Zapp.

Tips om samen te luisteren vind je via de jeugdbibliotheek.

Leuk om samen te spelen is justdance.

Creatief aan de slag (zelf maken) voor 5 tot 8 jaar kan via Boinx en Minecraft.
Creatief aan de slag (zelf maken) voor 8 tot 12 jaar kan via de gamestudio van het Klokhuis.

Op kijkwijzer.nl en op pegi.info kun je vinden welke films en welke games geschikt zijn voor welke leeftijd.

Als opvoeder vind je bij het NJi meer tips en antwoorden over opgroeien met media.

Praat regelmatig met je kind over wat er online gebeurt, en maak samen goede afspraken.
Bijvoorbeeld over wat je wel en niet online zet, en over het wel of niet delen van informatie.

Gaat er toch iets mis?
Laat weten dat je kind jou altijd om hulp kan vragen.

Ondersteuning kan je vinden bij de politie en bij meldknop.nl.
Of voor vanaf 8 jaar bij de kindertelefoon.