Berekening kinderopvangtoeslag 2014

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.
Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt hangt af van:
• de kosten van de kinderopvang (uurtarief x opvanguren)
• het aantal uren dat de minst werkende partner werkt
• het gezamenlijke toetsingsinkomen (het ‘verzamelinkomen’) van jou en je (eventuele) toeslagpartner

Stap 1
Bereken de kosten van de kinderopvang voor het eerste kind. Dit is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Aantal opvanguren voor het eerste kind x uurprijs = de kosten van de kinderopvang van het eerste kind.

Stap 2
Bereken het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar (dagopvang of gastouderopvang) is dat 140% van het aantal arbeidsuren van de minst werkende partner.

Voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar (buitenschoolse opvang of gastouderopvang) is dat 70% van het aantal arbeidsuren van de minst werkende partner.

Voor het aantal opvanguren dat boven de 140% of 70% komt ontvangt je geen kinderopvangtoeslag. Dit aantal uren x het uurtarief is 100% voor je eigen rekening.

Klik hier voor de tabel met declarabele uren voor dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Stap 3
De kinderopvangtoeslag wordt bepaald aan de hand van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen vind je op je belastingaanslag. Doe je geen aangifte, dan is je verzamelinkomen gelijk aan het belastbare loon. Dit kun je schatten aan de hand van het loonstrookje (grofweg brutoloon + vakantiegeld + 13e maand + bonus).

Bereken het gezamenlijke toetsingsinkomen (het verzamelinkomen).

Toetsingsinkomen (verzamelinkomen) aanvrager €
Toetsingsinkomen (verzamelinkomen) toeslagpartner + €
------------------
Gezamenlijk toetsingsinkomen (verzamelinkomen) €

Stap 4
Bereken de overheids- en werkgeversbijdrage voor het eerste kind voor het aantal uren dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag (zie stap 2). Lees uit de tabel af welk percentage voor het eerste kind bij het gezamenlijk toetsingsinkomen (het verzamelinkomen) hoort.

Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel.

Stap 5
Bereken de bijdragen voor (eventuele) andere kinderen.

Stap 6
Bereken het totaal aan kinderopvangtoeslag. Tel het totaal van de toeslag voor alle kinderen bij elkaar op. Totale kosten minus de kinderopvangtoeslag = de eigen bijdrage.


Rekenvoorbeelden

- Om het rekenvoorbeeld te zien van twee werkende ouders, waarvan het kleinste arbeidscontract 16 uur is, het jaarinkomen van beide ouders € 25.000,- is en het gaat om één kind wat naar de dagopvang gaat, klik hier.

- Om het rekenvoorbeeld te zien van twee werkende ouders, waarvan het kleinste arbeidscontract 16 uur is, het jaarinkomen van beide ouders € 25.000,- is en het gaat om twee kinderen die naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaan, klik hier.
X sluiten